niedziela, 11 listopada 2012

Faszyzm

Z faszyzmem to jest taki mały problem, że niewielu ludzi wie, czym był, a wielu oskarża kogoś o bycie faszystą. Cytat ten wziąłem z wikipedii, gdyż w tym wypadku można go potraktować dość wiarygodnie:
"Następujące elementy są najczęściej wymieniane jako integralne części faszyzmu: nacjonalizm, etatyzm, militaryzm, imperializm, totalitaryzm, antykomunizm, korporacjonizm, populizm, kolektywizm oraz opozycja do politycznego i ekonomicznego liberalizmu."